VILKÅR

Generelle vilkår

Vi ber deg lese gjennom vilkårene som gjelder når melder deg inn som medlem i “Nesoddtangen Vel”. Når du gjennomfører betalingen, betyr det samtidig at du har akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

«Nesoddtangen Vel» tar forbehold om skrivefeil.

Kjøpet reguleres av de gjeldende regler for forbrukerkjøp av varer over internett, henholdsvis forbrukerkjøpsloven, angrerettsloven og ehandelsloven.

«Nesoddtangen Vel» tilbyr frivillig medlemskap i vellet. Du har rett til å angre medlemsavtalen ved å gi skriftlig beskjed til “Nesoddtangen Vel” innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen.

 

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er Nesoddtangen Vel – org.nr. 998 206 847
1450 NESODDTANGEN

Du kan kontakte Nesoddtangen Vel her.

Nesoddtangen Vel eier nettsiden og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen av medlemskapet, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester i kassen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Prisen oppgitt på betalingssidene er en årlig medlemskapsavgift, og fornyes hvert år den 01.januar. Avtalen fornyes helt til du selv avslutter medlemskapet gjennom “min side” eller tar kontakt med “Nesoddtangen Vel”.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for medlemskapet fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren trekke kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som medlemskapet bestilles.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Medlemskapet blir ikke aktivert før faktura er registrert betalt hos oss.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6. Levering og fraktpris

Frakt og levering

“Nesoddtangen vel” tilbyr kun medlemskap. Dette aktiveres automatisk og du vil få tilgang til ditt medlemskap gjennom “min side”. “Nesoddtangen vel” tilbyr ikke frakt og levering av varer.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8. Retur og angrerett

Retur og angrerett

«Nesoddtangen Vel» tilbyr frivillig medlemskap i vellet. Du har rett til å angre medlemsavtalen ved å gi skriftlig beskjed til “Nesoddtangen Vel” innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen.

 

9. Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Vi viser til punkt 8. «Nesoddtangen Vel» tilbyr frivillig medlemskap i vellet. Du har rett til å angre medlemsavtalen ved å gi skriftlig beskjed til “Nesoddtangen Vel” innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen.

 

10. Selgerens rettigheter

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

12. Avgifter

Det er ingen avgifter på medlemskapet i “Nesoddtangen Vel”.

 

13. Personvern

Personopplysninger

Vi lagrer aldri dine personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for våre hensikter.

Når du fullfører en bestilling, lagres noen av opplysningene du legger inn, som navn, postadresse, telefonnummer og elektroniske adresser. Vi bruker disse opplysningene til fakturering, levering og markedsføring.

Abonnerer du på nyhetsbrevet vårt, samtykker du samtidig i at vi kan bruke målrettet markedsføring via e-post og andre digitale kanaler. Du kan avslutte abonnementet når du selv ønsker.

Sikker betaling

Vi tilbyr sikker betaling i samarbeid med STRIPE og VIPPS. Når du betaler, sendes du videre til en sikker side med et SSL-sertifikat. Der kan du oppgi dine opplysninger og betale trygt. Vi bruker eller lagrer aldri dine personopplysninger.

Informasjonskapsler og personopplysninger

Vi lagrer aldri dine personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for våre hensikter.

Når du fullfører en bestilling, lagres noen av opplysningene du legger inn, som navn, postadresse, telefonnummer og elektroniske adresser. Vi bruker disse opplysningene til fakturering, levering og markedsføring. Opplysningene vil også bli brukt til å kontakte deg og holde deg oppdatert på viktig informasjon om ditt medlemskap i “Nesoddtangen Vel”

Abonnerer du på nyhetsbrevet vårt, samtykker du samtidig i at vi kan bruke målrettet markedsføring via e-post og andre digitale kanaler. Du kan avslutte abonnementet når du selv ønsker.

Sikker betaling

Vi tilbyr sikker betaling i samarbeid med STRIPE og VIPPS. Når du betaler, sendes du videre til en sikker side med et SSL-sertifikat. Der kan du oppgi dine opplysninger og betale trygt. Vi bruker eller lagrer aldri dine personopplysninger.

Informasjonskapsler

Nettbutikken vår benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette er små tekstfiler med informasjon som lagres i nettleseren din. Ved å akseptere informasjonskapsler får du en bedre brukeropplevelse, f.eks. ved at siden vår husker hvilke varer du har lagt i handlekurven. Du trenger ikke akseptere informasjonskapsler for å besøke nettbutikken vår, men hvis du vil legge et produkt i handlekurven eller fullføre en bestilling, må nettleseren tillate informasjonskapsler. Du kan selv konfigurere innstillingene for informasjonskapsler på datamaskinen din, og der kan du også slå av funksjonen.

Ved å benytte informasjonskapsler kan vi følge sporene til en besøker og dermed vise relevant materiale når vi annonserer på nett. Det betyr for eksempel at du kan se annonser for produkter du har sett på i butikken vår, når du er inne på andre nettsteder.