STYRET

Stein Gudbjørnrud

styreleder

Jan Dejgaard

kasserer

Birgitte Gjestvang

styremedlem

Ingunn Hove

styremedlem

Kristoffer Kalbekken

nestleder

Michael Robertsen

styremedlem

Styret mottar ingen honorar for sitt bidrag.