STYRET

Luca Kleve-Ruud

styreleder

Jan Dejgaard

kasserer

Stein Gudbjørgsrud

sekretær

Ingunn Hove

styremedlem

Lisbeth Myklebust

styremedlem

Kristoffer Kalbekken

styremedlem

Styret mottar ingen honorar for sitt bidrag.