STYRET

styreleder

Jan Dejgaard

kasserer

Stein Gudbjørgsrud

sekretær

Ingunn Hove

styremedlem

Lisbeth Myklebust

nestleder

Kristoffer Kalbekken

styremedlem

Styret mottar ingen honorar for sitt bidrag.