Årsmøte 11.10.2021

Årsmøte i Nesoddtangen Vel

Mandag 11. Oktober 2021, kl. 18:30 på Signalen Sjøbad

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden 
 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive protokollen 
 4. Styrets årsrapport 2020
 5. Regnskap for kalenderåret 2020
 6. Medlemskontingent 2021:
  • Forslag 1, det forslås å beholde ordningen med dagens kr 500 for alle.
  • Forslag 2, enslige og aleneforeldre kr 300 pr år og første års medlemskap kr 300 og vanlig medlemskap kr 500
 7. Innkomne forslag: Ber styret se på om det er mulig å verne Salamanderdammen
 8. Styret foreslår ingen nye æresmedlemmer i år
 9. Valg

Arne Lendl, stiller ikke til gjenvalg 

Ingunn Hove, tar gjerne gjenvalg

Lars B. Hotvedt, stiller ikke til gjenvalg

Luca Kleve-Ruud, er ikke på valg

Stein Gudbjørgsrud, er ikke på valg

Janicke Christensen, stiller ikke til gjenvalg

Valgkomiteens (styrets) innstilling til nye styremedlemmer velges for 2 år, Jan Dejgaard og Kristoffer Kalbekken velges for 2 år 

Jan Dejgaard som ny kasserer

Forøvrig konstituerer styret seg selv og fordeler oppgaver 

Møtet er åpent for alle betalende medlemmer

Etter den offisielle delen av årsmøtet vil Badstulaget orientere om fremdriften i badstusaken. Det blir anledning til en spørsmålsrunde etter orienteringen. Denne delen av møtet er åpen for alle 

Styret i Nesoddtangen Vel

SE RAPPORTER