Årsmøte 26.10.2020

Da er det endelig duket for årsmøte i Nesoddtangen vel.

Vi ønsker velkommen på Signalen Sjøbad, 26.10.2020, kl 18:30.

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer , referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 3. Styrets årsrapport 2019
 4. Regnskap for kalenderåret 2019
 5. Medlemskontigent 2020. ( som er 500)
 6. Innkomne forslag.
 7. Styret foreslår følgende nye æresmedlemmer: Erik Adland og Marta Fyrand for dere lange tjeneste i Velets tjeneste.
 8. Valg.

VALG

 • Arne Lendl og Ingunn Hove har ett år igjen (ikke på Valg)
 • Lily Vikki (på valg) Tar ikke gjenvalg
 • Lars Hotvedt (på valg) tar gjenvalg for 1 år
 • Kim Whæle. (På valg) Tar ikke gjenvalg ( men fortsetter i festkomiteen til etter sommerfesten 2021)
Valgkomiteens (styrets ) innstilling til nye styremedlemmer velges for 2 år :
 • Janicke Christensen
 • Luca Kleve-Ruud
 • Stein Gudbjørgsrud
Møtet er åpent for alle som bor i Velområdet Medlemmer og ikke medlemmer.
Etter den offisielle delen av årsmøtet Vil Arkitekt Francis Brekke orientere om fremdriften i badstu saken. Det blir anledning til en spørsmåls runde etter orienteringen